مکمل محصولات آرد گندم با فیبر غذایی سبوس گندم...

مکمل محصولات آرد گندم با فیبر غذایی سبوس گندم

ظهور بیماری های مزمن باعث افزایش علاقه به غذاهایی با ارزش غذایی و فواید سلامتی بالا بخصوص غذاهای پرفیبر شده است. با این حال، فرآیندهای آسیاب فعلی، قشر دانه را استخراج می‌کنند که حاوی میزان زیادی فیبر غذایی( که عمدتا حاوی نشاسته و پروتئین اما فاقد فیبر رژیمی  است) میباشد.

افزودن مستقیم فیبر غذایی خالص شده از سبوس گندم به آرد فرآوری شده منجر به آرد غنی شده با خواص تغذیه ای بهبود یافته بدون مسائل مربوط به فعالیت آنزیمی بالا و محتوای چربی بالا نسبت به آرد گندم کامل می شود.

آرد غنی شده با فیبرغذایی سبوس گندم ماندگاری طولانی تری نسبت به آرد گندم کامل دارد. فیبر غذایی سبوس گندم می تواند ساختار شبکه گلوتن را تضعیف کند و ساختار ثانویه گلوتنین را تغییر دهد تا قدرت شبکه گلوتن و خواص پروتئینی خمیر را تغییر دهد.که این امر به دلیل تغییرات در ساختار فیزیکی و پیوندهای شیمیایی فیبر غذایی سبوس گندم و گلوتن است.

به طور کلی میتوان گفت استفاده از فیبر غذایی سبوس گندم اصلاح شده می تواند دامنه کاربرد استفاده از آرد را گسترش دهد و جذابیت بازار محصولات آرد رژیمی غنی از فیبر سبوس گندم را بهبود بخشد.

منبع    سایت گوگل اسکالر

تهیه کننده    شقایق مرادی

  • در تاریخ: 22-12-04
  • ارسال شده توسط: صفدری
  • به ما بپیوندید

    | Design By Adminnet - All Rights Reserved |

    برو بالا