تندیس ها

موفقیت های و افتخارات کسب شده :

 

  • اخذ تندیس و گواهینامه زنان صنعتگر ایران
  • اخذ تندیس و گواهینامه مدیران برتر ایران
  • انتخاب به عنوان واحد نمونه استاندار در سال ۹۲
  • دریافت سیب سلامت از اداره نظارت بر مواد غذایی استان قزوین
  • دریافت تندیس حضور در دومین نمایشگاه توانمندیهای صنایع کوچک و شرکت های صنعتی استان قزوین در سال ۱۳۹۵
  • دریافت  لوح واحد برتر  در همایش غذا . صنعت و سلامت از طرف دانشگاه علوم پزشکی قزوین در آبان ماه  ۱۳۹۶

به ما بپیوندید